Trumfrækkefølge:

 

Fusrækkefølge: (bemærk at denne rækkefølge også gælder for Nolo-spil, med den tilføjelse at Spar Es er den mindste spar og Klør Es er mindste klør)